مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان  – بارهای وارد بر ساختمان

ویرایش 98

 

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان که مربوط به بارهای وارد بر ساختمان است، اولین بار در سال 1380 منتشر گردید و دو آیین نامه موجود در کشور را تحت عناوین آیین نامه حداقل بار وارده بر ساختمان ها و ابنیه فنی-استاندارد 519 سال 1379 و آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله “استاندارد 2800 ایران” سال 1378 را در برگرفت. ویرایش دوم این مبحث نیز در سال 1384 و در پی تغییرات گسترده در ویرایش سوم استاندارد 2800 انتشار یافت.

ویرایش سوم این مبحث در سال 1392، با اضافه کردن فصول بار سیل، باران و بار یخ و به روز رسانی سایر مباحث منتشر شد.

با توجه به آخرین ویرایش آیین نامه های معتبر دنیا، تغییرات حادث شده در دیگر مباحث مققرات ملی و ویرایش چهارم استاندارد 2800 ایران و همینطور پیشرفت های علم مهندسی عمران و دستاوردهای پژوهشی و نیز بازخورد مهندسان طراح سازه نسبت به مطالب ویرایش سوم، این ویرایش با دیدگاه بازبینی و به روز رسانی و تکمیل موضوعات بارگذاری تهیه شده است.

 

برای دریافت فایل پی دی اف کامل مبحث ششم بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

برای نمونه می توانید 15 صفحه اول مبحث ششم را از عکس های زیر مشاهده کنید. برای بزرگنمایی عکس ها کافیست بر روی یکی از آنها کلیک نمایید.