جدیدترین ویرایش مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان را می توانید از جدول زیر دریافت نمایید.

برای دریافت بر روی هر عکس کلیک نمایید.

مبحث ششم

بارهای وارده

ویرایش 1398

مبحث دوازدهم

ایمنی و حفاظت

ویرایش 1392

مبحث هجدهم

عایق بندی صدا

ویرایش 1396

پیوست ششم

پیوست ششم

پست وال ها

ویرایش چهارم

اصلاحیه

اصلاحیه

مبحث چهاردهم
ویرایش 1396

مبحث پنجم

مصالح ساختمانی

ویرایش 1392

مبحث یازدهم

اجرای صنعتی

ویرایش 1392

مبحث هفدهم

لوله کشی گاز

ویرایش 1389

استاندارد 2800

آئین نامه زلزله

ویرایش چهارم

اصلاحیه

اصلاحیه

مبحث دهم

ویرایش 1392

مبحث چهارم

الزامات عمومی
ویرایش 1392

مبحث دهم

ساختمان فولادی
ویرایش 1392

مبحث شانزدهم

تأسیسات بهداشتی
ویرایش 1396

مبحث 22

مراقبت و نگهداری
ویرایش 1392

اصلاحیه

اصلاحیه رفتار حرفه ای

مبحث سوم

حفاظت از حریق

ویرایش 1392

مبحث نهم

ساختمان بتن آرمه
ویرایش 1399

مبحث پانزدهم

آسانسور و پلکان
ویرایش 1392

مبحث 21

پدافند غیرعامل
ویرایش 1395

رفتار حرفه ای

اخلاقی در مهندسی

مبحث دوم

نظامات اداری

ویرایش 1384

مبحث هشتم

مصالح بنایی

ویرایش 1398

مبحث چهاردهم

تأسیسات مکانیکی

ویرایش 1396

مبحث بیستم

علائم و تابلوها

ویرایش 1396

قانون نظام مهندسی

مبحث اول

تعاریف

ویرایش 1392

مبحث هفتم

پی و پی سازی

ویرایش 1392

مبحث سیزدهم

تأسیسات برقی

ویرایش 1395

مبحث نوزدهم

صرفه جویی

ویرایش 1389

اصلاحیه

استاندارد 2800

آئین نامه زلزله
ویرایش چهارم

دیدگاهتان را بنویسید